Novi Hotel Manora v Lošinju

Lokacija: Lošinj
 
Projektna skupina: Leon Belušič u.d.i.a., Vesna Mihelj m.i.a.
 
Leto projektiranja: 2015