Prenova domačije v Hruševju - Turistično gostinski objekt

Lokacija: Hruševje

 

Projektna skupina : Leon Belušič u.d.i.a., Damjan Hidič m.i.a., Jaka Černigoj m.i.a., Jaša Belušič štud. arh.

 

Leto projekta: 2019

 

Vrsta objekta: Turistično gostinski objekt