Idejna zasnova prenove grajske konjušnice ali kašče z dozidavo delno vkopanega objekta

Lokacija: Predjama

 

Projektna skupina: Leon Belušič u.d.i.a., Damjan Hidič m.i.a.

 

Leto projekta: 2016