IDEJNA ZASNOVA TURISTIČNO IZOBRAŽEVALNE KMETIJE GORSKI KOTAR V PREZIDU

Lokacija:  Prezid

 

Projektna skupina: Leon Belušič u.d.i.a.,  Damjan Hidič m.i.a.

 

Sodelavci: Ines Hidič štud.arh., Jaša Belušič štud.arh., Sara Bogičevič štud.arh.

 

Leto projekta: 2018