UREDITEV OKOLICE BANKE KOPER in občine V ILIRSKI BISTRICI

Lokacija: Ilirska Bistrica

 

Projektna skupina : Leon Belušič u.d.i.a., Marko Selan u.d.i.a., Ana Pungartnik u.d.i.a., Maša Mavrič u.d.i.a.

 

Leto projekta: 2007

 

Leto izvedbe: 2009

 

Fotografije:  Bogo Zupančič, Leon Belušič