čakalnica v jamskem dvorcu

Lokacija: Postojna

 

Projektna skupina: Leon Belušič u.d.i.a., Nina Herič štud.arh., Peter Rupar štud.arh., Damjan Hidič

 

Leto projekta: 2014

 

Leto izvedbe: 2015

 

Fotografije: Tadej Bolta, Viktor Žigon, Leon Belušič