Klubski prostor z zunanjo teraso

Lokacija: Predjama

 

Projektna skupina: Leon Belušič u.d.i.a., Vesna Mihelj u.d.i.a., Damjan Hidič m.i.a.

 

Leto projekta: 2015

 

Leto izvedbe: 2016

 

Fotografije: Miran Kambič, Leon Belušič

 

 

Novi turistični objekt v Predjami nadomešča staro servisno stavbo s sanitarijami in teraso. Objekt zaznamuje specifična lokacija na strmem pobočju z edino dostopno potjo do srednjeveškega Predjamskega gradu.

Stavbni volumen se zato pahljačasto razširi iz ene točke v križišču poti. Streha, ki služi kot razgledna terasa in gostinski vrt, razširi prostor dostopa do gradu v manjši trg. Na ta način se poveča javni prostor v kraju, ki je zelo zaznamovan s turističnim obiskom in tak prostor nujno potrebuje.

Objekt definirata dva oporna zidova, eden je skrit v brežini in drži hrbet objekta, drugi pa s sprednje vidne strani išče zgled v obstoječih kamnitih opornih zidovih, ki jih je malo naselje Predjama polno.

Polvkopani volumen vsebuje klubski prostor, sanitarije in začetno točko z izposojo opreme za ogled jamskega sistema za gradom. Prostori so dostopni po zunanjem stopnišču neposredno s terase. Steklen vogal ponuja neomejene poglede iz klubskega prostora na grad.