uREDITEV OBALE MED KOPROM IN IZOLO

Lokacija: Koper

 

Projektna skupina:  Leon Belušič u.d.i.a., Damjan Hidič m.i.a.

 

Leto projekta: 2018