Poslovilni objekt V ILIRSKI BISTRICI

Loakcija: Ilirska Bistrica

 

Avtorji: Leon Belušič u.d.i.a., Tadej Burger u.d.i.g.

 

Projekt: 2010

 

Izvedba: 2012

 

Obstoječa mrliška vežica ima izrazito polkrožno obliko s servisi umeščenimi v pravokotni volumen v ozadju. Stoji na pobočju pod cerkvijo na začetku pokopališča. Obstoječe stanje je bilo potrebno dopolniti s prostorom za svojce in sanitarijami. Prizidava k objektu se podreja obstoječi geometriji in nadaljuje njen gabarit.

K polkrožnim mrliškim vežicam je dodan nov volumen s čajno kuhinjo in prostorom za svojce. V nasprotju z vežicami se v prostor vstopa s strani preko zunanjega stopnišča. Čeprav je volumen enak obstoječim pa je oblikovan drugače – razlika med novim in starim je jasno vidna. Novi deli volumna so oblikovani bolj gladko, čeprav gre za enake materiale. Kamen je poliran, strešina je skrita, napušča ni, lesena vrata niso profilirana. Vhodno pročelje je stekleno, svetlo in odprto s podaljšanim volumnom, ki ustvarja nadstrešek nad vhodom.

Prizidava k servisnemu volumnu, kjer so umeščene sanitarije, je oblikovana bolj skromno, z enostavnejšimi materiali. Volumen je zgolj podaljšan za zadostno dolžino za umestitev sanitarij. Fasada je nevpadljive sive barve. Povezovalni element med obema volumnoma so vrata in okna iz enakega svetlega lesa, z bakreno zaščito na spodnjem pasu vrat.