Ureditev okolice Modrijanove domačije v Postojni

Lokacija: Postojna

 

Projektna skupina: Leon Belušič u.d.i.a., Nina Herič štud.arh., Damjan Hidič štud.arh.

 

Leto projekta: 2012

 

Leto izvedbe: 2013

 

Fotografije: Leon Belušič

 

 

Projekt obsega ureditev bližnje okolice Modrijanove domačije v kompleksu Postojnska jama. Domačijo sestavljajo mlin, gospodarska poslopja in domačija, kjer je urejen gostinski lokal in poročna dvorana. V bližini teče reka Pivka. Pred poslopji je večji plato, kjer se odpirajo lepi pogledi na park in reko.

Plato je urejen na novo. Definirani so novi gabariti, oporni zidovi iz naravnega kamna, dostopi in poti. Posebna pozornost je namenjena novemu lesenemu paviljonu na mestu starega kioska, ki v letnem času dopolnjuje gostinsko ponudbo. Objekt je zasnovan v tradicionalnih proporcih in materialih, kot sta les in opečni bobrovec. Pogled na paviljon nas asociira na gospodarska poslopja in kozolce, vendar ga reinterpretirani elementi uvrščajo v sodobno arhitekturo. S svojo podobo in volumnom se nevsiljivo vklaplja v kompleks Modrijanove domačije.