Notranja oprema trgovine in vhodne avle v speleobiološki postaji v Postojni

Lokacija: Postojna

 

Projektna skupina : Leon Belušič u.d.i.a., Damjan Hidič m.i.a.

 

Leto projekta: 2015